Közösségi rangsor

A 29 pontból álló programtervünket azért hoztuk nyilvánosságra, hogy láttassuk:tudjuk, mi mindent kell tenni, a Férfiak Klubja vállalt misszióját meg lehet valósítani! Az erkölcsi alapok megerősítése, a férfi-nő szövetség és a családok megszilárdítása ma is lehetséges, és ennek lényegi részét képezi a férfiértékek tudatos megszerzése és örökítése. (Tudjuk, hogy a női értékek területén is sok a feladat, de a Férfiak Klubjában csakis a mi dolgunkkal foglalkozunk.)

A férfierények továbbadásában ma a családok biztosan segítségre szorulnak. Közel 70%-os a válási arány, a férfiak túlzó munkahelyi jelenléte is távol tartja őket a minta átadástól, a férfi pedagógushiány pedig csak tetézi mindezt. Ma már a többség nő fel férfi jelenléte nélkül. A családot és társadalmat megtartani bíró férfiminta megjelenítésével és követhetővé tételével a Férfiak Klubja közössége missziót teljesít annak érdekében, hogy a jövő családjai, szülőpárjai már önállóan legyenek képesek együttműködésük teremtő mintáját továbbadni. Ehhez azonban elengedhetetlen társadalmi méretben cselekedni. Még ma!

29 pontos cselekvési tervünk azt láttatja, hogy céljaink elérése érdekében milyen nagy léptékű és jelentőségű projekteket szándékozunk megvalósítani a közösségünk erejéből. Közel 3000-en töltötték ki a majdnem 10 percet igénylő kérdőívünket, amelyben felállították mind a 29 tervünk fontossági sorrendjét. Ma, az egy perc alatti koncentrációképesség idején ez fantasztikus elkötelezettségre és belső erőre vall egy komoly méretű csapat részéről. Ilyen egyenes a Férfiak Klubja gerince!

Sokan gondolták úgy, nagy fába vágtuk a fejszénket akkor, amikor felvállaltuk ezt az ügyet. Rengetegen vélték lehetetlennek ezt a munkát és kételkednek ma is a lehetséges sikerben. Pedig Bedő Imre alapító, közgazdászként, apaként, férjként és emberként is a konkrét változásért indította el a mozgalmat. És most együtt láthatjuk: tudjuk, mit kell tennünk, merre kell elindulnunk. Tudjuk, hogy mire kell az anyagi forrásokat előteremtenünk. Tudjuk, hogy milyen szakmai munkákra, milyen szakemberek sorát kell bevonnunk, és tudjuk, hogy tömegeket elérő kampányaink hangvétele és üzenete mit tartalmazzon. Tudjuk, mert közel 3000 ember erősített meg bennünket! Nem állítjuk, hogy rangsor alapján tudjuk előrevenni a projekteket, mert vannak kifejezetten forrásigényes, óriásléptékű tervek. De már elkezdtük, és folytatjuk. A következő kérdése az, hogy független társadalmi munkánk forrásait össze tudjuk-e adni mi magunk, apránként. Hisz a munka és a függetlenség is fontos. Illetve annak a közös sikere, hogy nem várunk tovább senkire, mi magunk teszünk magunkért! Aki velünk jön, az magáénak érezheti a Férfiak Klubja közös sikerét!

A RÉSZVÉTELI ARÁNY,

NEM ÉS KOROSZTÁLYBELI ELOSZLÁS

FÉRFIAK ÉS NŐK

Noha a Férfiak Klubja környezetében levők férfi-nő aránya 80-20%, a kérdőívet kitöltők esetében 56-44% az arány a férfiak javára, ami mutatja, hogy a nők is mennyire fontosnak tartják a mi ügyünket. A hölgyek támogatása számunkra mindig a Férfiak Klubja munkája megbecsülésének a konkrét visszaigazolása: értik, tudják, látják, hogy értük, a férfi-nő közösségért, a családokért akarunk Férfiak lenni. Hogy nyílt teret biztosítsunk nőtársainknak, úgy építjük a mozgalmat, hogy a Férfiak Klubja mellett jelen van a Férfiak Klubja Női Támogatói Köre is.

FÉRFIAK KOROSZTÁLYONKÉNTI FELOSZTÁSA

NŐK KOROSZTÁLYONKÉNTI FELOSZTÁSA

Összességében mindegyik tervünket fontosnak tartják a kérdőívet kitöltők. A felmérésünk lehetővé tette a 25-100% közötti értékelést, ehhez képest mind a 29 programunkat olyan lényegesnek tartották, hogy fontosságukat százalékban mérve 75% és 100% közöttire méltatták. Ebből az első 13 pont 90-100 % közötti értékelést kapott a legmagasabbra értékelt terv pontjainak arányában.

Érdekesség, hogy a 4. helyezésig a férfiak és a nők ugyanúgy állították fel a programok fontossági sorrendjét, utána mutat némi eltérést a táblázat, de a hasonlóság szembetűnő.

A LEGFONTOSABBNAK

ÍTÉLT TERVEINK LISTÁJA

A sorrend kialakításánál meglepetés ért mindjárt az elején! Mind a nőknél, mind a férfiaknál első helyre került program: Biztonságos nyári munkahely-hálózat létrehozása gyerekeknek, ahol megtapasztalhatják, hogy a valódi munka értéket teremt és megtanulják helyén értékelni a pénzt.

Ebből az a következtetés vonható le, hogy nagyon hiányzik ma az erre vonatkozó lehetőség. Az elvárosiasodott lét nem teszi lehetővé annak családonkénti, egyéni megszervezését, hogy a gyermekek konkrét munkaterhelésért, arányos pénzt keresve, nyári tevékenységként megtapasztalják és értékeljék a való élet kihívásait. Hogy ne játékos, hanem éles környezetben, olyan emberek környezetében dolgozzanak, akik ugyanazért a munkáért kapott bérből nem a legújabb telefont veszik meg, hanem eltartják a családjaikat (idénymunkások, raktári árumozgatók, takarítók, segédmunkások, adminisztratív feladatokat végzők). Érezhető, úgy a férfiak, mint a nők fontosnak tartják, hogy a fiatalok igazi élettapasztalatokat tudjanak szerezni még időben, felismerjék a munka és a pénz összefüggését, hogy jobban becsüljék azt, ami jut. Szívesen vennék tehát, ha erre biztonságos lehetőséget lehetne nyújtani,ha segítséget kapnának az ilyen tapasztalatokat fontosnak tartó szülők. Ha egy ilyen hálózatot létre tudunk hozni, akkor családok százait, ezreit tudjuk segíteni az erkölcsi alapok gyakorlati és nem elméleti (cikkeken, videókon és Like-okon keresztüli) megerősítésében!


Úgy a nők, mint a férfiak második helyre rangsorolták a Helyi cselekvő közösségek hálózatának növelése, a klasszikus férfierények természetes átadására a generációk között. (Apa-Fia Körök, Apa-Gyermek Körök, helyi KOHÓ rendezvények) programunkat. Ennek a megvalósítását már elkezdtük, országszerte és határon túl is jelentkeznek önkéntes Nagyköveteink, akik a lakóhelyükön képviselik a Férfiak Klubja munkáját. Fontosságát az első helyezetthez képest 99,67 %-ra értékelték. Számunkra ez egy visszaigazolás, miszerint jó úton járunk. A helyi cselekvő közösségek hálózatának növelése azért lényeges, mert a férfi értékek csakis a gyakorlatban öröklődnek, illetve így össze tudjuk hozni mindenhol az aktív, élen járó, változást hozó férfiakat, kimozdítva a fotelből, aktivizálva őket, hogy apró lépésekkel, együtt téve adják át az értékeiket gyermekeiknek, környezetüknek. Tapasztalatunk szerint ezek az erős férfiak azok, akik a saját fejlődésük, attitűdjük, jelenlétük, viselkedésük és példamutatásuk révén mindenki másnak is egyfajta mintául szolgálnak. Cselekvő helyi közösségeink így válhatnak a változás helyi motorjaivá.

Ezzel a céllal szoros összefüggésben áll az 5. helyre rangsorolt cselekvési tervünk a maga 94,01 %-os fontossági értékével (férfiaknál 93,99 %, nőknél 94,03 %): Férfiak Klubja hálózat szervezése az értékeik megszilárdítását, a kapcsolatépítést, az együtt gondolkodást és cselekvést fontosnak tartó erős helyi férfiak bevonásával (helyi Férfiak Klubja inspirációs, belső erőt edző, kapcsolatépítő tevékenységek férfiaknak). Ez a program is nagy sikerrel fut már azokban a helységekben, ahol Nagyköveteink vállalták a szervezését.


Az előkelő 3. helyre rangsorolva egy újabb nagy horderejű, óriási jelentőségű projektet javasol a közösségünk: a PEDAGÓGUS társadalom (tanár, edző, néptánc, népművelő) megszólítása, átfogó tájékoztatása a fiúk nevelésének specialitásairól, FIGYELEMFELHÍVÁS a fiúk általános, tényszerű továbbtanulási leszakadásának okaira, a legfrissebb tudományos kutatások eredményeinek terjesztése pedagóguskörben a fiúk generális felzárkóztatása és motiválása érdekében.

Látható, hogy közösségünk felismerte,a fiúk nevelésében keletkező férfiűrt csak közösen tudjuk pótolni:a Férfiak Klubja, vagy hasonló közösségek, a média, a pedagógus társadalom, a példaképek, és még sorolhatnánk. Ebből is kiemelkedő az iskolarendszer, ahol még időben, kisiskolás korban kellene más ívet adni a fiúk fejlődésének. Ehhez önmagában széles körű összefogás, szakmai tudás és kivitelezési módszertan kell. Ez egy átütő erejű, nagyméretű társadalmi projekt, amelynek segítségével átfogóan meg lehet szólítani a pedagógusvilágot, minden résztvevőt motiválni lehet (anyák, apák, pedagógusok, iskolaigazgatók, gyermekek, barátok), hogy valódi sikert lehessen elérni. A feladat adott, az igény egyértelmű, a hatás felbecsülhetetlen. A megvalósításhoz szükséges szakmai és szervezési erőforrások fellelhetők. Csak a mi összefogásunkon áll, hogy mikor vágunk bele.


Közösségünk felelősségérzete és éleslátása felbecsülhetetlen érték. Újabb nagy horderejű, fiatalokat érintő projektet soroltak a 29-ből a 4. helyre úgy a férfiak, mint nők: Külön program kialakítása egyetemisták, fiatal férfiak motiválására férfiértékeik IDŐBEN, családalapítás előtt történő tudatosítására, gyakorlására. A kérdőívünket kitöltők között az egyetemista korúaknál a 2-3. helyre jött fel ez a célkitűzés, ami azt mutatja, nagyon fontosnak ítélik meg Ők maguk is ennek megvalósítását. A kis- és középiskolás gyerekeket az Apa-Fia-Körök keretében szólítjuk meg, azonban az önállósodás útjára lépő fiúk, a férfiasság kapujában is lényegesnek tartják, hogy még időben kapjanak olyan kapaszkodókat, amelyek az életük későbbi szakaszát sikeresebbé teheti, hiszen a magánéletben a nőkkel való közös összefogás, a család és annak egyben maradása, a gyermekek sikeres felnevelése alapvető az élet sikeressége szempontjából. Időben kell ezzel foglalkozni, és világosan kitűnik a felmérésünkből, hogy e tekintetben megbíznak bennünk. Örülünk, hogy a fiatalok törekvését az idősebb generáció is támogatja, ők is fontosnak tartják ezt a programot. A Férfiak Klubja már ennek megvalósításába is belevágott. Bedő Imre alapító egyre több előadást tart egyetemi diákszervezetek meghívására. A program viszont olyan szervezett, tudatosan kialakított terv végrehajtását igényelné, ami fiatalok tízezreinek csatlakozását tenné lehetővé értékrendünkhöz, segítené jellemük megacélozását.


Az ötödik helyezést elért programunkról korábban ejtettünk szót, álljon itt a hatodik a fontossági sorrendben: A Férfiak Klubja társadalomformáló értékrendjének széleskörű megismertetése, terjesztése, a médiajelenlét növelése, saját kommunikációs eszközeink fejlesztése. Örülünk, hogy 94%-ra értékelték ennek fontosságát, és a lista elejére tették. Látszik, mennyien és mennyire lényegesnek tartják, hogy a Férfiak Klubja értékrendje széles körben megjelenjen, hogy eszmeiségünk részletei eljussanak a tömegekhez, gondolatokat, cselekvést és változást eredményezve. Visszaigazolták, hogy van értelme a modern technológiákat is igénybe vevő,már működő vagy tervezett médiafejlesztéseinknek. A Férfiak Klubja sikere azért töretlen, mert nincs senki ellen, nem harcol, hanem dolgozik, hasznos, jövőbemutató, és nem egymás ellen fordítja a férfit és a nőt, hanem a szövetségüket erősíti. Mindkét nem így véli, bíznak bennünk és ez előre mutat. Nem tévednek.

További terveink rangsora

7. hely: Férfiak Klubja MŰHELYEK alapítása, melyek az alapértékeket, az Apa-Fia kapcsolatot megerősítő közös, kétkezi munka végzésére teremtenek lehetőséget szakavatott mesterek segítségével. A második helyen szereplő Apa-Fia-Körök mellett ezen célunkat is előkelő helyre rangsorolták. A számokból kiderül (92-93%), az emberek megértették, hogy az apák fiaiknak való értékátadása csakis a közösen eltöltött minőségi idővel lehetséges. Ez a férfiak esetében a cselekvésről kell szóljon. Ha létre tudjuk hozni ezeket a műhelyhálózatokat, amelyek keretében apák és fiaik együtt dolgoznak majd, tárgyakat készítenek a saját kezük munkája által, és így össze is tudnak csiszolódni, akkor tulajdonképpen megteremtünk egy olyan teret a számukra, mint amilyen régen adott volt, amikor is az apák együtt tevékenykedtek a fiaikkal. Örök életre szóló cselekvő közös élmény például az, ha több hétvégés munkával, segítséggel, nulláról együtt készíthetik el a saját zsebkésüket – apa és fia. Mivel városokban élünk, éppen ezért kénytelenek vagyunk mesterségesen létrehozni ezeket a felületeket és örülünk, hogy munkánk nyomán egyre többen belátják, enélkül nincs apa-fia összecsiszolódás. Tudjuk, hogy hiányoznak a beszélgetések is, de az apa-fia beszélgetésnél jóval többet ér az, amikor ők együtt, közösen végeznek el egy olyan munkát, aminek van látható eredménye, és közben beszélgetnek. Így lehet gyakorlattá tenni a férfiértékek fókuszba kerülését, átadását, a tömeges emberfaragást önműködő módon, a családok és baráti körök értékadó, élményen keresztüli megmozgatásával. Örülünk, hogy ezt a férfiak és a nők is visszaigazolták – a számok nem hazudnak.

A 8. helyen ismét egy eszmei jelentőséggel bíró feladat: FÉRFI-PEDAGÓGUS és MESTER ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER kidolgozása. Presztízst adunk a férfipedagógus pályának, a férfi-minta iskolai képviseletének. Vonzóvá tesszük az iskolán kívüli, az életben is példát mutató gyermekekkel foglalkozó „Mester” értékeinek gyakorlását. Ismét megjelenik a dobogós helyen szereplő, pedagógusokkal való összefogás két másik aspektusa. A férfipedagógusok számának, presztízsének növelése, ami a fiúk előmenetelének záloga számos nemzetközi kutatás szerint! És az iskolaidőn kívüli felnőtt-gyermek foglalkozás, felnőttek életéhez való kapcsolódási lehetőség kialakításának, presztízsének növelése, a „Mester” életre szóló példaképének felmutatásához szükséges erőfeszítések vállalásának honorálása!Örülünk, hogy lényegesnek tartják ezt, visszaigazolva más, komoly felméréseket.

Az első 10 helyezett programterven belül a 9. helyen ismét a Nőkkel való összefogásunk fontosságát hangsúlyozza a közösségi bölcsesség: NŐI TÁMOGATÓI KÖR élő kereteinek létrehozása, működtetése, a Férfiak Klubja értékeit fontosnak tartó több tízezer nő közreműködésével. Büszkék vagyunk, hogy a férfiaknál és nőknél is (9. helyen: 90-92 %-os fontossági értékkel) az első tízben szerepel a Férfiak Klubja Női Támogatói Kör működtetése. A számokkal azt igazolják vissza, hogy a Férfiak Klubja eszmeisége a férfiak és a nők közös ügyét, mindenkinek a sikeres életét szolgálja – külön-külön és együtt is –, illetve a családok jövőjét! Az, hogy a nők is támogatnak a céljainkban, külön öröm, tehát nem csak a férfiak, hanem a hölgyek is úgy gondolják, fontos a munkánk, és emellett ők is kiállnak. Nagyon szépen köszönjük az aktivitásukat!És örülünk, hogy a közösségünk férfitagjai is megértették: a Férfiak Klubja a férfiaké és itt magunk keressük azt, hogy mit tehetünk ma, a XXI. században jobban önmagunkért, a nőkért és a jövő generációkért –férfiként. Mi nem vagyunk egy olyan közösség, amely a nőket okítja és okolja, hisz ez sehová nem vezetne. Munkánk iránti építő és munkánkat tisztelő támogatásuk becsatornázására így külön teret biztosítunk a hölgyeknek. Ennek kialakítása és életre hívása még sok önkéntes és szakmai munkát igényel.

10. hely: Apa-Fia, Apa-Lánya, Apa-Gyermek nyári táborok számának növelése, széleskörű elérhetővé tétele. Ismét a gyakorlat, a cselekvő, értékeink legjavának átadására serkentő valóság lehetővé tétele a célunk. Az apákkal együtt töltött minőségi idő felbecsülhetetlen a nevelésben és az apák önfejlődésében is! Az Apa-Gyermek nyári táborok koedukáltak, tehát a fiúk mellett a lányok is eljöhetnek az apjukkal, hogy hosszabb és minőségi időt töltsenek együtt. Ez a program a férfiakat is arra motiválja, hogy az apukák egymás között versengve, az értékeiket képviselve és gyermekeiknek átadva a legjobbat hozzák ki magukból. Ennek a programnak a jelentőségét a magas pontszám, illetve a százalékos fontossági arány jól mutatja: összesen 91,39 %-ra értékelték.

11. hely: Az élethosszig tartó, megbonthatatlan Apa-Fia SZÖVETSÉGET megerősítő, egy hétvégés „Fogaskerekek” tréning-program megvalósítása, terjesztése 16 év fölötti fiúknak. Nem először köszön vissza a felmérésből az, mennyire lényegesnek tartják a férfiak fejlődése szempontjából az apa személyét. Annyi elromlott (vagy még rosszabb: nem létező) apa-fia kapcsolat van... Úgy véljük, a kérdőívet kitöltők jelen esetben azt értékelték, mennyire fontos lenne górcső alá venni és javítani ezeken a kapcsolatokon – még a 16 év fölötti fiúk esetében is, akik már a felnőttkor kapujában vannak. Köszönjük a visszaigazolást, hogy ezzel foglalkoznunk kell! Még 2017. májusában elindítjuk az első programot!

12. hely: KITÖRÉS – Kifejezetten férfiaknak létrehozott harcos, önismereti, önbecsülés növelő, erő-koncentrációs tréning-módszer és program elindítása, hozzáférhetővé tétele! A 15-25, 26-35 év közötti férfiak igen előkelő helyre (5.) rangsorolták ezt a módszert. Részükről nagy igény mutatkozik az önfejlődésre, azonban nem a ma piacon lévő általános belső fejlődési utak iránt, hanem kifejezetten a férfiaknak szóló tréning irányába!

Az elemzés végén közöljük a rangsort mind a 29 tervezett programunkra vonatkozóan. A többi programmal kapcsolatosan terjedelmi okokból nem írunk részletes értékelést, csak néhány fontosabb jelenségre hívjuk fel a figyelmet.

Az összességében 13. helyre rangsorolt FELNŐTTÉ VÁLÁS ISKOLÁJA, SZÜLŐK ISKOLÁJA, APÁK ISKOLÁJA egyén és társadalom formáló projektek elindítása az 56-65 év közötti nőknél előrébb került, a 8. helyre!

Az összességében 15. helyre rangsorolt témát (Program a NAGYSZÜLŐK, NYUGDÍJASOK bevonására, motiválására, részvételük erősítésére értékmegőrző és - örökítő munkánkban) a nagyszülő korú 65 év felettiek részesítették előnyben, azonban itt meg kell jegyezzük, hogy a nők a 4., míg a férfiak a 10. helyre sorolják. Előbbiek 35-en értékelték, míg utóbbiak 114-en. Tehát a nagyszülők motiválását a nők tartják lényegesebbnek, a férfiak ebbéli felelősségüket nem érzik annyira fontosnak, mint korabeli hölgytársaik.

Az összességében 19. helyre rangsorolt javaslatunk a fiatal fiúknál sokkal előkelőbb helyen végzett. Olyan tudományos alapon nyugvó, férfias személyiségfejlesztő módszer hozzáférhetővé tétele, mely napi néhány percet igénybe véve hatékonyan fejleszt és akár telefon alkalmazásként is elérhető – programtervünk ismét igazolta, hogy a fiatal férfiaknál nagy igény mutatkozik a személyiségfejlődés iránt. Ezúttal egy mobil applikáció formájában. A fiatal fiúk ezt a 8. helyre sorolják, a lányok a 21-re. Megnyugtatjuk a lányokat, hogy amennyiben forrásaink engedik, olyan applikációt készítünk, amelyik nem egy egyszerű, időtöltő játék, hanem gyakorlati jellemfejlődést segítő eszköz lesz. Tervei készen állnak, forrásaink a közösségtől függnek.

A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK kezdeményezése, kivitelezése, a férfiakat, a férfi-nő szövetséget, a családokat, a társadalmi közösségünk jelenét és jövőjét érintő legégetőbb kérdésekben. Saját válaszok keresése nagy létszámú és komoly véleménnyel rendelkező közösségünk segítségével! - javaslatunkat 23. helyre hozta a közösség, igaz ezt is 84% fölötti értékeléssel a legtöbb pontot kapó projekthez képest. Érdekes, hogy a tudományos kutatásokat hátrébb sorolták. Úgy tűnik, mintha nem bíznának ezekben a felmérésekben, illetve abban, hogy bármilyen eredménye is lehet. Mintha azt igazolnák vissza, az ilyen kutatásokkal már tele van a padlás. Valószínűleg ezért sorolták előrébb a valódi cselekvést, mint a biztonságos nyári munkahely-hálózat létrehozása gyerekeknek, a pedagógus-társadalom megszólítása, a külön program kialakítása egyetemisták, fiatal férfiak motiválására, az Apa-Fia-Körök stb. Mi viszont azt látjuk, hogy kevés a valódi információ arról, hogy mivel küzdünk, mit is akarunk mi egyszerű emberek. Amerikai, nyugat-európai kutatások ránk csak mérsékelten vonatkoznak – az életkörülményeink nem összehasonlíthatók. Azért bizakodással tölt el az,hogy 84% fölötti az értékelési aránya, így azt gondoljuk, hogy számíthatunk a közösségünk tagjainak válaszaira, ha a majd problémáink megoldására információkra lesz szükségünk.

Következzen az általatok rangsorolt tervek listája.

Rangsor – Abszolút rangsor, minden résztvevő válaszát összesítve
Arány – Abszolút százalékos arány a legmagasabb pontszámot kapó tervhez képest
Férfi rangsor – A férfi kitöltők által adott rangsor
Férfi arány – A férfi kitöltők által adott rangsor aránya a legmagasabb pontszámot kapó tervhez képest
Női rangsor – A női kitöltők által adott rangsor
Női arány – A női kitöltők által adott rangsor aránya a legmagasabb pontszámot kapó tervhez képest
1

Biztonságos nyári munkahely-hálózat létrehozása gyerekeknek, ahol megtapasztalhatják, hogy a valódi munka értéket teremt és megtanulják helyén értékelni a pénzt.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
1. hely100%1. hely100%1. hely100%
2

Helyi cselekvő közösségek hálózatának növelése, a klasszikus férfierények természetes átadására a generációk között. (Apa-Fia Körök, Apa-Gyermek Körök)

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
2. hely99,67%2. hely99,91%2. hely99,36%
3

PEDAGÓGUS társadalom (tanár, edző, néptánc, népművelő) megszólítása, átfogó tájékoztatása a fiúk nevelésének specialitásairól, FIGYELEMFELHÍVÁS a fiúk általános, tényszerű továbbtanulási leszakadásának okaira, a legfrissebb tudományos kutatások eredményeinek terjesztése pedagóguskörben a fiúk generális felzárkóztatása és motiválása érdekében.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
3. hely97,45%3. hely97,19%3. hely97,77%
4

Külön program kialakítása egyetemisták, fiatal férfiak motiválására férfi értékeik IDŐBEN, családalapítás előtt történő tudatosítására, gyakorlására.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
4. hely95,51%4. hely95,11%4. hely96,02%
5

Férfiak Klubja hálózat szervezése az értékeik megszilárdítását, a kapcsolatépítést, az együtt gondolkodást és cselekvést fontosnak tartó erős helyi férfiak bevonásával (helyi Klubok, tevékenységek)

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
5. hely94,01%6. hely93,99%5. hely94,03%
6

A Férfiak Klubja társadalomformáló értékrendjének széleskörű megismertetése, terjesztése, a médiajelenlét növelése, saját kommunikációs eszközeink fejlesztése.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
6. hely93,7%5. hely94,01%7. hely93,31%
7

Férfiak Klubja MŰHELYEK alapítása, melyek az alapértékeket, az Apa-Fia kapcsolatot megerősítő közös, kétkezi munka végzésére teremtenek lehetőséget szakavatott mesterek segítségével.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
7. hely92,98%7. hely92,58%6. hely93,48%
8

FÉRFI-PEDAGÓGUS és MESTER ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER kidolgozása. Presztízst adunk a férfipedagógus pályának, a férfi-minta iskolai képviseletének. Vonzóvá tesszük az iskolán kívüli, az életben is példát mutató gyermekekkel foglalkozó „Mester” értékeinek gyakorlását.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
8. hely92,58 %8. hely92,44%8. hely92,75 %
9

NŐI TÁMOGATÓI KÖR élő kereteinek létrehozása, működtetése, a Férfiak Klubja értékeit fontosnak tartó több tízezer nő közreműködésével.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
9. hely91,74%9. hely90,95%9. hely92,73%
10

Apa-Fia, Apa-Gyermek nyári táborok számának növelése, széleskörű elérhetővé tétele.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
10. hely91,39%10. hely90,85%10. hely92,07%
11

Az élethosszig tartó, megbonthatatlan Apa-Fia SZÖVETSÉGET megerősítő, egy hétvégés „Fogaskerekek” tréning-program megvalósítása, terjesztése 16 év fölötti fiúknak.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
11. hely90,55%12. hely89,96%11. hely91,27%
12

KITÖRÉS – Kifejezetten férfiaknak létrehozott harcos, önismereti, önbecsülés növelő, erő-koncentrációs tréning-módszer és program elindítása, hozzáférhetővé tétele!

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
12. hely90,09%11. hely90,71%15. hely89,33%
13

FELNŐTTÉ VÁLÁS ISKOLÁJA, SZÜLŐK ISKOLÁJA, APÁK ISKOLÁJA egyén és társadalom formáló projektek elindítása.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
13. hely90%13. hely89,33%12. hely90,83%
14

Olyan közérthető jelkép létrehozása és kihelyezése minden településen, ami jól láthatóan hívja fel a figyelmet a férfiak különleges szerepére és megbecsülésük fontosságára.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
14. hely89,92%14. hely89,94%14. hely89,90%
15

ELVÁLT FÉRFIAK értékeinek becsatornázása és továbbadása. Olyan önbecsülést növelő programok és lehetőségek teremtése, ahol az elvált férfiak is megmutathatják, közkinccsé tehetik, fejleszthetik és mások rendelkezésére bocsáthatják erényeiket, ezzel is utat találva az emberi kiteljesedésre.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
15. hely89,18%15. hely88,94%15. hely89,48%
16

Program a NAGYSZÜLŐK, NYUGDÍJASOK bevonására, motiválására, részvételük erősítésére értékmegőrző és -örökítő munkánkban.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
16. hely88,51%17. hely87,51%13. hely89,77%
17

Férfiak Klubja Önképző Akadémia létrehozása, módszertanának kidolgozása, mely lehetőséget nyújt a férfias értékek otthon, egyénileg történő fejlesztésére, gyakorlására.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
17. hely87,66%16. hely87,58%17. hely87,76%
18

A jelenleg partnereink segítségével minden megszülető gyermek apjához, évente 90.000 példányban eljuttatott, apaságot támogató, ApaVilág kiadvány tartalmi bővítése, elérésének növelése.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
18. hely86,4%18. hely86,48%19. hely86,3%
19

Eszmeiségünk társadalmi és média-megjelenítésére STRATÉGIAI RENDEZVÉNYEK megszervezése évente, négy kiemelt témakörben: Fókuszban: 1. Idősek és a múlt, 2. Nők és a jelen, 3. Gyermek (család) és a jövő, illetve 4. Férfi-értékek és a személyes felelősség.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
19. hely86,19%20. hely85,65%18. hely86,85%
20

Olyan tudományos alapon nyugvó, férfias személyiségfejlesztő módszer hozzáférhetővé tétele, mely napi néhány percet igénybe véve hatékonyan fejleszt és akár telefon alkalmazásként is elérhető.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
20. hely85,85%19. hely86,18%21. hely85,44%
21

FÉRFI PÉLDAKÉP DÍJ megalapítása, mely évente kerül kiosztásra a Férfiak Klubja által képviselt értékrend kiemelkedő képviselőinek, médiafókuszba helyezve a példamutató férfi értékeket.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
21. hely85,26%21. hely84,77%20. hely85,88%
22

Olyan Férfiak Klubja mobilalkalmazás kifejlesztése, amely megkönnyíti a hozzánk való csatlakozást, programjaink elérést, támogatja az önkéntes vállalásokat és az önálló munkát.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
22. hely84,21%24. hely83,87%22. hely84,64%
23

Módszertan kidolgozása a férfi értékek iskolai (vagy alternatív) megjelenítésére, Férfiak Klubja tananyag létrehozása (szülői igényre válaszként)

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
23. hely84,17%22. hely84,17%23. hely84,18%
24

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK kezdeményezése, kivitelezése, a férfiakat, a férfi-nő szövetséget, a családokat, a társadalmi közösségünk jelenét és jövőjét érintő legégetőbb kérdésekben. Saját válaszok keresése nagy létszámú és komoly véleménnyel rendelkező közösségünk segítségével!

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
24. hely84,14%23. hely84,12%24. hely84,18%
25

Férfiak Klubja könyvtár alapítása, ami nem pusztán egy könyv-ajánló, hanem értékerősítő, értéktudatosító személyes és internetes olvasóközösségek létrehozása.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
25. hely79,62%26. hely80,42%26. hely78,61%
26

Éves KONFERENCIA szervezése a férfiak társadalmi motivációinak, értékeiknek hatékony médiamegjelenítésére

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
26. hely79,3%25. hely80,87%28. hely77,33%
27

Nyilvános és ünnepélyes korosztályos beavatási szertartások szervezése – Megerősítő rendezvények a fiúk-férfiak életúti korszakváltásainak megfelelően, az előző korszak lezárására és a következő élet-korszak felelősségének és örömeinek fókuszba állítására, TUDATOSÍTÁSÁRA

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
27. hely79,07%28. hely78,37%25. hely79,94%
28

Férfiak Klubja filmklub szervezése, ami nem pusztán egy filmajánló, hanem értékerősítő, értéktudatosító személyes és internetes filmértő közösségek létrehozása.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
28. hely78,49%27. hely78,83%27. hely78.06%
29

A teremtő Férfierőt bemutató LÉTESÍTMÉNY létrehozása.

RANGSORARÁNYFÉRFI RANGSORFÉRFI ARÁNYNŐI RANGSORNŐI ARÁNY
29. hely76,61%29. hely77,95%29. hely74,92%
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk