Nem érzékenynek kell lenni, hanem normálisnak – beszélgetés a Védett Társadalom Alapítvány képviselőivel a Budai Polgári Szalonban

Az idei év első Szerdai Szalon Estjének vendégei a Védett Társadalom Alapítvány alapítói – Földi László titkosszolgálati szakértő, elnök és Földi Kovács Andrea újságíró, műsorvezető – voltak. Az életigenlő, nonprofit érdekvédelmi szervezet aktívan részt kíván venni a hagyományon alapuló, védett és biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében – ellenpólusaként a normalitást agresszívan támadó, a rendet alapjaiban felforgató erőknek –, valamint célja a hasonló szellemiségű és küldetést teljesítő személyek, intézmények, szervezetek hálózatba szervezése is.

Földi László erős kijelentéssel indított: társadalmainkat megtámadták, védekeznünk kell, és győzni az ellenféllel szemben. Ez a jelenség nem ma kezdődött, de egyre inkább látszik, hogy mi a háttere és forgatókönyve. A folyamat egyik képviselője a Nyílt Társadalom Alapítvány és a mögötte álló erőterek, amelyet már sokan elemeztek és vitattak, de szimbóluma egy elképesztő gazdasági, pénzügyi és ma már politikai hatalommal bíró hálózatnak. „Az internet kinyitotta a világot, túlságosan is, így mi is megtapasztalhatjuk, hogy a fejlett Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban elképesztő hanyatlásnak indult a társadalom. E folyamat mögött spekuláció van, vagyis ez nem egy történelmi értelemben természetes erodálás, hanem egy mesterségesen gerjesztett átalakítási folyamat, amely az élet normalitását veszi el, annak feltételrendszerét próbálja átalakítani, mégpedig úgy, hogy a társadalmat alkotó emberek nagy része azt nem is veszi észre. Nem politikai értelemben, nem a politikán keresztül lépnek fel, hanem a civil világ révén. Rendkívül széles, NGO-hálózatokat hoznak létre, ilyen címszavak mentén, mint zöldmozgalom, emberi jogok, szabadságjogok, és győznek meg nagyon sok embert nagyon sok országban arról, hogy az ő elképzeléseik helyesek. És amikor elérkezik a megfelelő pillanat – mivel másodszándékról van szó – akkor megmutatják az igazi arcaikat is, amelyek meglehetősen negatív spirálokat indítanak el. Ha összerakjuk a mozaikokat, akkor kiderül: ma már nem a politika irányít, hiszen az az erőtér, amely a társadalmat a hálózatokon keresztül képes uralni, az uralja a politikát is – és nem fordítva”. Emlékeztetett: nálunk is megfigyelhető, hogy sokan elfordulnak a politikától, és az így támadt űrt valamivel be kell tölteni. Ha körülnézünk a szomszédos országokban, láthatjuk, hogy egy kancellárt is le lehet váltani, egy ellenzék nélküli választást is meg lehet nyerni az ellenzék számára – és ez mind annak a következménye, hogy a politika fölé egy haza és nemzet nélküli erőtér épült ki, amely azon keresztül tudja uralni a politikát, hogy közvetlenül hat az emberekre. Figyelmezettet: ha erre rájövünk, nagyon fontos álljt mondanunk. Nem lehet elvárni, hogy ez a rendszer önmagát korlátozza, mert soha nem fogja, nekünk kell megállítani. És nem egyenként, hanem együtt; úgy, hogy megfogalmazzuk azokat az értékeket, amelyekből nem engedünk.

A Védett Alapítvány elnöke ismertette azt az öt tételt, amelyből szerintük nem engedhetünk, és amelyek igazáról meg kell győzni az embereket: 1. keresztény értékeink és erkölcsiségünk (amit nap mint nap rombolnak azzal, hogy elutasítják az erkölcsi alapvetéseket); 2. a hagyományos család értékei (mivel az anya-apa-gyermeknek nincs alternatívája, ha ezt szétverik, akkor a társadalmat magát teszik tönkre); 3. életvédelem (élet és a halál kultúrájának háborúja zajlik: az abortusz támogatása és az eutanázia erőltetése az utóbbit erősíti, miközben egy társadalom az előbbire kellene, hogy épüljön); 4. hagyományaink és kultúránk (elképesztő módon rombolják minden felületen, éppen azért, hogy az emberek elveszítsék az identitásukat); 5. rend és biztonság (ezek nélkül nincs normális élet, hanem káosz van). Az utóbbival kapcsolatban kifejtette: a káosz azért stratégiai célja az említett erőtérnek, mert a káoszban egy idő után az emberekben újra feltámad az igény a rendre, amit például rendszeres tüntetések formájában követelnek. A tüntetés egy frusztrálódó társadalom reakciója arra, hogy nem értik mi történik körülöttük, szeretnének visszatérni a normális életükbe – de akkor már számukra gyakorlatilag mindegy, hogy ki, csak valaki csináljon rendet, és ilyenkor épp azok jelentkeznek a rendcsinálásra, akik a rendet korábban célirányosan felborították, így tartva kontroll alatt az általuk kialakított új rendet és társadalmat. Szerinte az Európai Egyesült Államok ennek egy megvalósítási terve, ami teljesen nonszensz, hiszen hogyan is lehetne összekeverni az európai nemzeteket – és ha sikerülne, akkor kialakulna az említett igény, hogy valaki, bárki csináljon már rendet –, és pontosan ez a cél, Európával kapcsolatban is.

Földi-Kovács Andrea a második ponttal kapcsolatban kifejtette: egy társadalom alapját csakis olyan családmodell tudja képezni, amely stabil, értéket és életet örökít; minden más modell a társadalom szempontjából nem szolgálja sem a stabilitást, sem a jövőt, ezért bármilyen társadalmi struktúráról beszélünk, az azt vezető, józan paraszti ész alapján döntő elitek nem érdekeltek abban, hogy másféle családmodellt támogassanak, hiszen ez a túlélésük záloga. „De vannak más elitek is, akik vitatják és destabilizálni akarják az alapvető értékeket, így nem csoda, hogy a stabilitás alapvető egységét, a családot is támadják. II János Pál pápa is épp ezt mondta: a támadások célkeresztjében az élet és a család fog állni, és ezt mondják azok a konzervatív gondolkodók is, akik kitapintották a globális folyamatokat”.

Egy háború zajlik – fogalmazott, elismerve, hogy sokáig vitatta férje militáns szóhasználatát, de pár év után igazat kellett adjon neki: valóban az zajlik, amit nem hagyományos eszközökkel, nem is vegyi fegyverekkel, és nem is csak információval űznek, hanem ideológiai alapon és civil szervezetekkel, ártatlannak tűnő mesekönyvekkel, amelyek célkeresztjében az élet, a nemiség és a család megtámadása áll. A műsorvezető hozzátette: ez ellen küzdeni Istennek tetsző, hiszen a Jóisten sem véletlenül teremtette nőnek és férfinak az embert, nem véletlenül azok szeretetkapcsolatából születik az új élet, ahogy az sem véletlen, hogy Isten családi közösséget teremtett. „Egy közösségben élő ember másképp gondolkodik magáról, környezetéről, jövőjéről, az országról, amiben él, mint akinek nincs közössége. Akinek gyermeke van, másképp gondolkodik a jövőről, mint aki nem tudott vagy nem akart utódokat nemzeni. A konzervatív ember folytonosságban gondolkodik, nem a feltétlen progresszió híve – azaz nem üdvözít minden újat és nem vet el minden régit –, hanem elismeri, hogy vannak örök értékek, amiket megőriz, konzervál, ennek tükrében méri fel a világot, és eldönti, mi ebből a jó és azt átörökíti.” Chestertont idézve Andrea ismertette a „halottak demokráciája” kifejezést: adjunk szavazati jogot az őseinknek is, akik nem véletlenül küzdöttek az értékek megőrzéséért és tartották meg hagyományaikat – mert jót akartak nekünk; és ha mi jót akarunk utódainknak, akkor mi is megőrizzük azt, amit őseink fontosnak tartottak átadni, például a hagyományos családmodellt.

Amikor a moderátor felvetette, hogy nagyon sok családban továbbvisznek egy-egy szakmát, és így rengeteg tudást tudnak átadni a gyermekeinknek, de a mai „valósítsd meg önmagadat” világban a fiatalok már ezt sem tartják feltétlenül követendőnek, Földi-Kovács Andrea így reagált: ahhoz, hogy a dolgok valódi arcát megismerjük, érdemes megismerni azok eszmei forrását és megvizsgálni gyümölcseit – vagyis azt, hogy miből táplálkoznak és mit eredményeznek. A Karl Poppertől származó nyitott társadalom üzenete: mindig légy kritikus a saját világnézeteddel kapcsolatban, fogadd nyitottan és vedd át az új eszmeiségeket. Azonban egy olyan társadalmat, amit megfosztanak a gyökereitől, alapvető értékeitől, hagyományaitól és hitétől, sokkal könnyebb újabb eszmei impulzusokkal manipulálni, és az, aki ilyenkor az irányítópultnál áll, olyan káoszt tud teremteni egy viszonylag stabil közegben is, amilyent csak akar, arrafelé tudja terelni az embereket, amerre csak szeretné. Szerinte ilyen új eszmék a woke mozgalmak, a BLM, és minden más, amivel folyamatosan inzultálják az embereket tőlünk nyugatabbra, például a genderelmélet. „Milyen a gyümölcs, amiről megismerszik a fa? Ezeket a magukat progresszívnek nevező szervezetek regresszív folyamatokat indítanak el a társadalmakban. Csak meg kell néznünk az elköltött pénz útját: dollármilliárdokkal támogatott drogliberalizáció, az abortusz népszerűsítése, az eutanázia gyakorlatának elterjesztésére, az LMBTQ eszmeiségének terjesztése, a nyitott határok eszméjének és politikájának támogatása – ezek kivétel nélkül mind destabilizáló, erodáló hatásúak.” A forrás eszerint eszmei és morális szempontból is megkérdőjelezhető, a gyümölcs pedig rohadt, a társaság tehát hazudik – foglalta össze Földi-Kovács Andrea.

Földi László felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy érdemes visszamenni az időben, hiszen amiről most beszélnek, az csak kicsúcsosodása egy pár száz éves történelmi folyamatnak. „Nem véletlen, hogy a német középiskolában a francia forradalmat és a náci bűnöket tanítják – mert onnantól tűnik el a rendiség. A baloldal nem volt, hanem lett, mégpedig a tagadásból: először a rendiséget, majd a polgári világ hagyományait tagadta. A mai jelenségek folytatólagos pontjai és egyben jelentős következményei e több száz éves folyamatnak.” Szerinte azok közül, akik aktivistái ennek a folyamatnak, nem mindenki tudja, mi az igazi cél. Példaként említette az Orvosok Határok Nélkül mozgalmat, amely szociálisan rendkívül érzékeny, tenni akaró orvosok közössége, akik olyan helyekre mentek el önkéntesen, ahova senki más rajtuk kívül nem mert; majd egyszer csak arra kényszerítették őket, hogy illegális migránsokat szállítsanak Európa földjére. Akik feleszméltek, kiléptek. Konspirált módon nyerik meg tehát a társadalmat az érzékenyítés zászlaja alatt – magyarázta a szakértő. „Nem érzékenynek, hanem normálisnak kell lenni a másik iránt, és akkor ő is az lesz veled. A mi elveink között semmi új nincs, csak az, hogy a normálist tegyük újra divattá, hogy az legyen izgalmas, és nem az LMTQ meg a gender.” Emlékeztetett arra is, hogy a magyar kultúra fennmaradása évszázadokon keresztül nem kizárólag az arisztokrácia értékrendjéből fakadt, hanem abból a paraszti társadalomból is, amely továbbadta a létezés formáinak a feltételeit – a földműveléstől a kézművességig – a gyermekei számára. Zseniálisan vitték tovább a népi kultúrát, a hagyományokat és az ősi tudást, akár írástudás nélküli, valamint a nagypolitikától függetlenül, amivel életben tudták tartani a nemzetet – fogalmazott.

Földi László arra is figyelmeztetett, hogy a pénz erejével létrehozott hálózat egy „törpecsapat”, ami mögött ugyan rengeteg pénz van, és ezért kiterjedt hálózatnak tűnik, de hozzánk, a normálisokhoz képest kicsi. A nyugati társadalmakban ez a bizonyos erőtér nem tud nemzetben gondolkodni, csak a nemzetköziség jelent számára esélyt, világpiacban gondolkodik, és nyomásgyakorlással képes elérni a számukra kedvező politikus megválasztását még ott is, ahol régi elnöki hagyományok vannak, lásd Franciaország vagy Amerikai Egyesült Államok. A teljes apparátusi rendszert irányítják, és az államigazgatáson keresztül képesek olyan turbulenciákat okozni, ami lecsapódik az operatív végrehajtás talaján; a politikusok pedig kiszolgálják ezt az erőteret. „Európában az emberek egy idő után közömbössé váltak az ilyen folyamatokkal szemben, és mivel a hadászatban az ellenfél gyengesége az én erőm, ez erőt ad a hálózatnak. Ha mi közömbösek vagyunk és nem figyelünk oda, akkor ők győznek. Ugyan nekünk nincs pénzünk – nem annyi, mint nekik, hanem egyáltalán nincs –, mégis van mit tennünk: nagyon sok szervezet létezik itthon és külföldön is, melyeknek hallatniuk kell a hangjukat.”

Elmondta, az alapítvány honlapján szereplő interaktív térképen látható, hogy annak pár hónapos létrejötte ellenére már Amerikától Ausztráliáig rengetegen bejelentkeztek hozzájuk, tehát a világon mindenhol jelen van a normalitás. „Egyetlen feladatunk van: megpróbálni összehozni ernyő formájában azokat a rendszereket, amelyek élet- és családvédők, valamint kultúrát támogatók. Mi döbbentünk le a legjobban, hogy mennyire sokan jelentkeztek a felhívásunkra: rengetegen vagyunk, de atomizált módon működünk, ezért ezeket az erőket egymás irányába kell terelni, így sokkal nagyobb lesz az általunk képviselt erőtér, és ki fog derülni: a törpe kisebbséghez képest sokkal többen vagyunk, még ha a pénzünk összehasonlíthatatlanul kevesebb is.” Nem kell kétségbe esni, nekünk önmagunkat kell tematizálni, és elhinni, megvan az erőnk, hogy találkozzunk és akkor máris többen vagyunk – biztatott a titkosszolgálati szakértő.

Arra a felvetésre, hogy a magyar gyermekvédelmi törvényről nagyon sokan állítják itthon is, miszerint felesleges riogatás, és nem hiszik el, általános tendencia Nyugat-Európában az, amivel szemben hazánkban is védelemre szorulhatnak a gyermekeink, Andrea így válaszolt: nagyon is aktuális, mert már ideért Magyarországra. Figyelmeztetett: szivárványos mesekönyvből több tíz van a könyvespolcokon; a Meseországnak három-négy előzménye is volt. „Sokkal korábban megindult a folyamat és sokkal rétegzettebben, mint észleltük volna. Amikor az LMBTQ szervezetek érzékenyítő foglalkozásait leállították az általános iskolákban, átmentek máshova, például az egyetemekre. Az ELTE-n például képzés indult pszichológusok számára szexuális felvilágosítás témakörében, amiben benne van a genderideológia, tehát kiképeznek pedagógusokat, aki így bejutnak helyettük az óvodákba és iskolákba. Megállni nem fognak, és arra mennek, amerre utat találnak, mint a víz, ezért a réseket is be kell tömnünk, nemcsak bezárni az ajtót és ablakokat.” Emlékeztetett: az ideológiai betörést nem tudjuk fizikailag, határzárral megállítani, hanem csak az egyes emberek révén, azok segítségével, akik „éberek, józanul gondolkodnak és ragaszkodnak az értékrendjükhöz, és ki is állnak értük, vagyis a társadalom immunrendszerét kell fejleszteni, mégpedig térhódítással.” Ehhez először észre kell vennünk, hogy már itt vannak, majd az ideológiai tereket ki kell töltenünk, mert az sosem üres. Például, ahol az életvédő álláspontot megerősítjük, ott már nem lesz helyük az abortuszpárti lobbistáknak – magyarázta.

A műsorvezető elmondta azt is: az elmúlt egy évben nagyon sok alkalma nyílt fiatalokkal találkozni, és két dolog ellen lázítja őket: két biológiai nem van, és nem 99 gender; ne hagyják magukat zsarolni érzelmileg. A legfontosabb tapasztalata ugyanis az, hogy sokan azért érzik eszköztelennek magukat, mert miközben érvekkel operálnak, a másik fél jellemzően érzelmekkel reagál, és az ilyen zsarolás ellen nehéz küzdeni, ha nem vagyunk felkészülve. A vitákra fel kell készülni, és az igaztalan, úgynevezett szeretetlenségi vádakat (kirekesztő, homofób, xenofób, stb.) határozottan vissza kell utasítani. Földi-Kovács Andrea számokat is hozott: Amerikában a fiataloknak csak a 70%-a vallja magát heteroszexuálisnak, 30%-a másféle szexuális irányultságúnak, Franciaországban pedig a 18-21 éves korosztály 78%-a heterónak, 22%-a genderfluidnak (választott neműnek) vallja magát. Ez nem normális, nem a természethez köthető jelenség – jelentette ki, hiszen a homoszexuális hajlam valóban öröklődhet, de sokkal kisebb arányban (pár százalékban), mint amit ma tapasztalunk (lásd előző számok), aminek egyetlen oka lehet: a társadalmi környezet befolyása, pszichés hatása – vagyis a fiatal generációkat szándékosan megfertőzik, erre kondicionálják különböző eszközökkel.

Megtudtuk tőle, hogy az Alapítvány Youtube-csatornáján számos szakértő videó található, többek között Paul Sullins professzoré, aki elmondja: a homoszexualitást 1/3 arányban a genetika,  1/3 arányban a környezeti hatások és 1/3 arányban valamiféle lelki sérülés, gyermekkori abúzus okozza. Ennek feltárását azonban Nyugat-Európában gyakorlatilag tiltják, a professzorokat tudományosan ellehetetlenítik, ezért például az IFTCC (Terápia és tanácsadás szabad választása nemzetközi föderációja) konferenciát évek óta Magyarországon tartják, de itt is csak titokban, mert máshol és másképp nem tarthatnák meg. Az önként hozzájuk forduló páciensek gyógyításával foglalkozó szakembereket pénzbírságra ítélik, szakmailag kiközösítik, vagyis nem foglalkozhatnak a hivatásukkal, ami már önmagában gyanús, amellett hogy felháborító – fogalmazott a műsorvezető. Férje hozzátette: mivel az interneten is korlátozzák ezt a témát (is), saját platformokat kellene csinálni a külföldi cégek által utalt közösségi hálók helyett – szerinte ez a magyar politika nagy hiátusa. A verbális védekezés nem elég, a törvényeket be is kell tartatni, akár erővel is, mert ha nem tesszük meg, olyan generációk fognak felnőni Kelet-Európában, mint amit látunk tőlünk nyugatra, ezért van szükség a gyermekvédelmi törvényre is – fogalmazott, majd elmesélte, hogy nemrég meghívták egy középiskolás kollégiumba, 14-18 évesekhez, hogy az internet biztonsági kockázatairól beszéljen és a kezdeti lekezelő távolságtartás után elkezdték nagyon figyelmesen hallgatni, majd többen megkérdezték tőle a végén: erről miért nem beszélnek nekik a felnőttek többet? „Ha a normális oldal hallgat, az abnormális oldal betölti az űrt. És mivel a csecsemőnek minden vicc új, a fiatalság elhiszi, amit hall, ezért kell kétségeket támasztani bennük az abnormalitással szemben – és ezt leginkább a családban kell elkezdeni. Nem szabad megúszni az otthoni vitákat – nem attól szeret a gyermekem, ha majomszeretettel veszem körül, hanem ha normális életet biztosítok neki, gyerekként és felnőttként is, mert később azt fogja számon kérni – teljes joggal –, hogy én ezért mit tettem.”

Az alapítók elmesélték azt is, hogy Andrea Williams brit jogász, egy jogvédő szervezet vezetője mit üzen a magyaroknak. Andrea szerint olyan beszédet mondott, amit kivetítőkön kellene megmutatni az embereknek. „Önök egy csodálatos nemzet és nagyon szerencsés helyzetben vannak most” – mondta a jogász, és felidézte, hogy náluk is volt gyermekvédelmi törvény, Margaret Thatcher idejében, a '80 években, amit a következő kurzus hatályon kívül helyezett, és néhány év (!) leforgása alatt annyit változott a helyzet, hogy jelenleg 3-4-5 éves gyermekek számára érzékenyítő tréningeket tartanak, a könyvtárakban pedig úgynevezett „story hours” keretében úgynevezett „drag queen”-ek (nőnek maszkírozott férfiak) tartanak felolvasó esteket a kicsiknek. De ez még semmi – folytatta, elmesélve, hogy nagyon sok szakemberrel konzultált, akiknek feltűnt, az utóbbi időben egyre több lett a depressziós, testképzavaros, táplálkozási zavarokkal küzdő gyermek, és ezek a pszichés zavarok tömegesen jelentkeztek. A szakértők rájöttek, mindez összefüggésben van a gyerekek által kapott impulzusokkal, például azzal, hogy elbizonytalanítják őket a nemiségükkel kapcsolatban. Emlékeztetett, ennek jelei tömeges szinten máskor is megmutatkoztak már, és nemcsak a brit társadalomban: amikor elkezdtek szétzilálódni a családok, a gyerekek pszichéjén azonnal jelentkeztek ennek nyomai, mert a megbomlott családmodellek mindig leképeződnek a gyermekek lelkében.

Most még erre rájött a „gender agymosás”, amelyet Angliában sajnos támogat az oktatási és az egészségügyi rendszer, sőt sokszor sajnos a szülők is – és ennek következménye, hogy 12-13 éves gyerekek nemváltóműtétre jelentkeznek, amit a brit társadalombiztosítás finanszíroz. „Ezek a gyerekek betegek, szenvednek, nincsenek jól, valamilyen pszichés zavarban szenvednek már néhány éves korukban” – figyelmeztetett Földi-Kovács Andrea, hozzátéve: „a homoszexualitás körében hasonló a helyzet, nagyon sokan nem boldogok.” Ennek kapcsán ajánlotta Szilvay Gergely melegházasságokról, illetve a genderelmélet kritikájáról szóló könyvét. A szerző tudományosan dolgozta fel a témát, és könyveiből kiderül: ezekben a körökben is nagyon magas a depressziósok aránya, a szerhasználat, a promiszkuitás (gyakori partnercsere) és az öngyilkossági hajlam – mindezek nem boldog és nem harmonikus életet igazolnak, miközben a gyerekeknek azt hazudják, hogy akkor lesznek boldogok, ha nemet váltanak, hiszen azért boldogtalanok, mert nem jó testbe születtek. Az is kiderül a könyvekből, hogyan történik mindez: egy pszichológus megállapítja a gyerek testképzavarosságát és azt, hogy mindez azért van, mert rossz testbe született, így már 8-9 évesen elkezdik a hormonterápiát, hormonblokkolókat adnak, leállítják az egészséges nemi fejlődést, utána elkezdik adagolni a másik nem nemi hormonjait, majd a 12-13 éves gyerekeket fizikailag is megműtik... Azok, akikkel ezt megteszik, depressziósok lesznek, öngyilkosságot fontolgatnak, vádolják a szakértőket, a szülőket és a brit társadalmat, azaz mindenkit, akik miatt mindezt megtehették velük. „Ettől kell megvédeni a magyar társadalmat, hiszen mindig kicsivel indul a dolog, de ez lesz a gyümölcse. Legyenek nagyon résen, ne szavazzanak bizalmat azoknak, akik ezt megengednék, mert néhány év alatt teljesen átalakítják a rendszert és a társadalmat” – tolmácsolta a műsorvezető a brit szakértő zárószavait.

Elhangzott egy történet egy Kanadából 15 év után pár éve hazaköltözött magyar családról, mely azért  döntött így, mert kiderült: ha nem „megfelelően” készítik fel a gyermekeket az iskolai érzékenyítésre, akkor a gyermekvédelem elveheti tőlük őket, és ezt nem voltak hajlandóak megvárni. Földi László pedig elmesélte az egyik aktivistája történetét: az Amerikai Egyesült Államokban annyira nem lehet más véleményt mondani, mint ami elvárt, hogy egy idő után attól kezdtek el tartani, mi lesz, ha egyszer majd a gondolataikat sem lehet szabadon elmondani… mire a gyerekük hazajött az iskolából kezében egy papírral, amin ez állt: „Lehetséges, hogy nem rasszisták, de mivel fehérek, legyenek szívesek elmagyarázni a gyereküknek, hogy agyilag rasszista”. Rengeteg hasonló példánk van – tette hozzá a szakértő, ezért a hírcsatornájukra sok olyan interjút feltettek, amelyekben azokkal beszélgetnek, akik haza- vagy idemenekültek a külföldi élhetetlen körülmények miatt.

A kérdés tehát nem az egyik vagy másik párt közötti, hanem a normális vagy az idiotizmus közötti választás – fogalmazott Földi László, majd így folytatta: „Nagyon komoly szálka vagyunk az említett erőtér szemében, amit minden áron szeretnének kihúzni, és nem évtizedek múlva fognak átrohanni rajtunk, hanem mostanában. Látjuk, Peterson nem azonosult a gondolattal, elküldték az egyetemről, de mi nem szeretnénk idáig eljutni.” Felesége hozzátette: keresztény emberként szeretne arra figyelmeztetni, hogy LMBTQ-témában is vannak olyan, magukat kereszténynek nevező emberek, akik nyíltan egyház- és szentírásellenes tanítást propagálnak, azaz hamis próféták, és akik sok esetben elbizonytalanítják a konzervatív táboron belül azokat, akik nem tájékozódnak és nem vérteződnek fel tudással – szerinte ez nagyon káros és bomlasztó. Nem véletlenül mondja az egyház: a homoszexualitás rendezetlen vágy, a meleg embert szeretjük, elfogadjuk, együtt érzünk velük, segítjük, de ez nem jelenti azt, hogy a bűnt is elfogadjuk vagy támogatjuk – mert az viszont főbenjáró bűn. Akik ezt csinálják, a legsúlyosabb bűnt követik el, ami hitünk szerint elkövethető, hiszen a Szentírás így szól: azt, aki vétkezik, először intsd meg négyszemközt, majd a közösség előtt; azt nem írja sehol, hogy a bűnnel egyetérthetünk – zárta a beszélgetést a műsorvezető.

Antal-Ferencz Ildikó

 

Antal-Ferencz Ildikó újságíró, három gyermek édesanyja. Írásainak fő témája a család, de sok más is érdekli: interjúk közismert emberekkel, beszámolók kulturális eseményekről és jótékonysági ügyekről, riportok közéleti témákról (élet- és gyermekvédelem, oktatás, hit, fogyatékossággal élők). Blogot ír Ígyírokén címmel, több interjúkötetbe írt szerzőként, rádióműsorokat szerkesztett és vezetett, valamint házigazdaként kerekasztal-beszélgetéseket és konferenciákat.

Fotó: a Budai Polgári Közösség Facebook-oldala

Küldés
Hozzászólások (0)
Nincsenek hozzászólások
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk