„Addig jó, míg én parancsolok az italnak, és nem az nekem! Mondta nagyapám, aki apám helyett lett apám”

Ókovács Szilveszter operaénekessel, zenekritikus-publicistával, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával beszélgettünk legújabb, Körkérdés című rovatunkban, amelyben ugyanazt a 15 kérdést tesszük fel interjúalanyainknak, hogy lássuk és össze is tudjuk hasonlítani, miről mit gondolnak.

1. Mi volt a legnagyobb gyerekkori butaság, amit csinált?

Velem szinte napra egyidős unokatestvéremmel négykézláb elhaladtunk a portafülke ablaka alatt, és kilógtunk az óvodából. Hazamentünk hozzájuk - az ovival szemközti házban laktak -, de nagynéném a legnagyobb meglepetésünkre ahelyett, hogy repesett volna, milyen ügyesen megjöttünk, lekapott minket a tíz-húsz körmünkről, és azonnal visszavitt a rabtartókhoz. Ekkor középsősök voltunk Ricsivel – a nagycsoportot már külön kezdtük…

2. Mi a legfontosabb életbölcsesség, amit az édesapjától tanult?

Apám alkoholizálása miatt a szüleim olyan hamar váltak el, hogy semmilyen emlékem sincs róla az együtt töltött időből. Később pedig nem érdekeltem, a tartásdíjat se fizette. Ha néha mégis összeakadtam vele – Veszprém kisváros –, szégyent éreztem és zavart, és ő se lehetett másképp. Egyszer a pesti buszra már felülve a füstüvegen át zavartalanul nézhettem vagy fél méterről őt, akinek génjeiből az egyik felem összeállt, és akihez mégsem éreztem semmilyen módon, hogy tartoznék. Úgyhogy az életbölcsesség csak indirekte jön tőle, amúgy viszont nagyapám mondta, aki apám helyett lett apám: „addig jó, míg én parancsolok az italnak, és nem az nekem!” Átvitt értelemben minden, a józanságot megzavaró körülményre érthető ez a mondat, de jólesik azt is tudnom, hogy engem, az alkoholista fiát senki nem láthatott még részegen.

3. Mi a legfontosabb üzenet, amit mindenképpen szeretne átadni a gyermekeinek?

Az „Isten, haza, család” sokat támadott hármas jelszavánál nincs teljesebb ötletem. Vagy talán csak annyi még, hogy a Jóisten a tálentumokat igen igazságosan osztotta el, és nincs több abból a nagyképű művészgyerekeknél sem, de nem is csak a paraszti gőg birtokolja. Bárhol tanyázhat a tehetség, és mindenkiben van valami. A magunk tehetségét felismerni akkor is legyen boldogság, ha nem azonos a vágyainkkal, mert utat mutat. A más tehetségét felfedezni pedig olyan öröm legyen, mintha egyenesen a Jóisten szemébe tekintetnénk.

4. Ön szerint jó a koedukáció vagy érdemes lenne bizonyos életkorban a lányokat és a fiúkat külön oktatni?

Ha tehetném, 18 éves korig külön oktatnám a fiúkat, lányokat. A legjobban rögzítő intervallum időablakában az erkölcs és a tudás plántálása volna fontos, a másik nem megzavarja ezt, ront a hatékonyságán. Jellemző, hogy a veszprémi piaristák egykori iskolájában végeztem, büszke is vagyok a Lovassyra, hisz a vidék legjobb gimnáziuma, de a koedukáció tömény szerelmi hullámvasúttá változtatta azt a fontos négy évet, és pótolni már nem lehet.

5. El tud képzelni olyan helyzetet, amikor jogos lehet az erőszak?

Persze. Az erőszak alapfokon elborult állapot, amelyet csak kijózanodás vagy azonnali józanság állíthat meg. Utóbbi pedig eszközként szintén nem tud mást használni – de jelentősen megkülönböztetendő az ok és okozati eltérés, valamint a végig uralt eszközrendszer.

6. Egyetért-e azzal, hogy a nehéz helyzetekben jobb, ha egy férfi nem sír, szerencsésebb, ha megőrzi a hidegvérét?

Igen, ennek így kell lennie. Ugyanakkor nagyon meghatódós vagyok, és ez már a hidegvér utáni másodpercekben is kiderül, viszont egyidőben azzal mégsem szabad megtörténnie.

7. Milyen típusú munkamegosztást tart ideálisnak férj és feleség, férfi és nő között?

Ideális az, ami pont úgy sosem valósul meg, bár jó lenne. Nehéz a saját helyzettől elvonatkoztatni, meg se próbálom, farizeusság volna. Egy igazi anyukánál jobban senki sem ért a családi fészek és a gyermeki lelkek rendben tartásához. Itt én segítség vagyok, és kevés kivétellel alárendelem magam az anyai akaratnak, nem is húzhatunk többfelé, és az az igazság, nem is esik nehezemre: jónak látnom azt a döntést, amit Zsuzsi hoz meg. Ami pedig a családról való gondoskodást illeti egy utazás során, vagy általában a megélhetés terén, abban kötelességem nekem vinni a vezető szerepet. Ebben azt szeretem, ha Őt teljesen tehermentesíthetem – de tudomásul kell vennem, hogy az elvágólagosság itt sem ad harmóniát.

8. Szokott-e rendszeresen házimunkát végezni, és ha igen, mit?

Ebben nem vagyok jó. A szárítógép előtt valamiért szerettem teregetni, a rendrakás érdekel, a bútorszerelés időnként szenvedéllyé válik, bevásárlásnál mindig lehet rám számítani. Másban viszont nem, sajnos. Egy nagy ház állandó és állandóan fáradt gondnoka vagyok, és még jobban összetöpörít, ahogy Zsuzsi hatékony, nonstop pörgését szemlélem.

9. Mennyire érzi a saját életében problémának, hogy túl sokat dolgozik?

Különféle munkatípusok vannak. Szalagnál ha dolgozol, miután a műszakot letetted, nem jár a gyáron a fejed, minőségi időd marad, ha túl sok pénzed nem is, hogy azt luxushelyeken költsd el. És vannak átvitt értelmű szalagmunkák is, volt részem benne sok évig (tévé, rádió, újságok), szerettem, hogy van szerkesztőm, aki finoman irányít, de hagy élni, szerepelni is, ami nekem gyerekkorom óta lételemem – és volt minőségi időm a családomra. Most életem nehéz 10-12 évét élem, mindenki megérzi, és néha majdnem mindenki meg is érti. Első számú vezetőként nem lehet keveset dolgozni és azután elmélázni. A „túl sok” az alap, mert alkotni kell, egy irányba csatornázni ezrek munkáját, hogy változtathassunk azon, ami rossz, vagy nem elég jó. Nálunk az a mondás járja: „az Operában is csak 24 órából áll egy nap, plusz az éjszaka…”

10. Ön szerint, mi a házasság értelme, célja?

A tét nélküli együttélés nagyon sérülékeny és komolytalan is volna. Ugyan a mostani, a második az én „igazi” házasságom, tehát tudott sérülni egy házasságom is, de azt is komolyan gondoltam, és nem is volt tiszavirág-életű. A házasság tehát védelem is, persze, nem minden ellen, nem minden esetben. Gyermek nélkül nem tudom elképzelni – épp ennél a pontnál sérült meg az első.

11. Ha újra kezdhetné az életét, mindent ugyanúgy csinálna?

Megválaszolhatatlan kérdés. Természetesen nem mindent csinálnék ugyanúgy, rossz döntéseket biztosan nem szeretnék ismételni. De ki nem próbált fordulatok teljesen más reakciókat is szülhetnek, és hogy azokból összességében hogyan jönne ki az ember, jobban-e vagy mégis rosszabbul, már soha nem fog kiderülni. Ezért az ilyen kérdés valóban megválaszolhatatlan.

12. Van szükség ma hősökre, és ha igen, milyenekre?

Hős az, aki szembeszáll a nehézségekkel, erős és szilárd a hite, erkölcse, és nem latolgatja folyton, elbukik-e vagy sem. Ezért a hősies magatartáshoz küldetéstudat, belső imperatívusz kell – meg lennénk lőve, ha a különböző korok, helyszínek nagyon különböző, de az előbbi néhány ismérv alapján mégis rokonítható hőst nem „termelnének ki”. Hős nélkül nincs terv, találmány, építmény, reform, bontás, túlélés, lemondás, önvizsgálat, semmi. A hősöket például kell állítani, és akkor többen támadnak hőssé.

13. Van olyan gyerekkori álma, ami teljesült?

Se építész, se jogász, se világhírű operaénekes nem lettem, de valamennyire mindhárom mégis. Nem konkrét álom volt, inkább a napi valóság, hogy a járóka óta a közélet és a zene érdekelt, és ennek kettős spirálja dominálja máig a szakmai életem. És bármit csinálok, szerepelek – talán ez lenne az én tálentumom?

14. Ha bárkivel találkozhatna – legyen szó akár élő, vagy nem élő személyről – ki lenne az?

Jézus Krisztus nem élő és nem holt, ő más minőség, tehát mondhatok mást is, ugye? A nagyszüleim, akiknél nevelkedtem, itt élnek bennem, egyetlen találkozás lehetetlen módon kavarna fel, nincs értelme. A kedvenc művészem, Fischer-Dieskau itt van ezer lemezen, videón és a pazar könyvei által. Akkor legyen a 14 éves Mozart. Szeretnék vele meg apjával, Leopolddal ott könyökölni a Sixtus-kápolna karzatán az 1770-es Nagyszerdán, amikor fejben rögzíti Allegri kilenc szólamú, kettős karra komponált Misereréjét. Magyarán a Jóisten szemébe szeretnék nézni…

15. Mit jelent ön számára az, hogy „szent”?

Szeretem a szabadságot, és szeretem, hogy vannak korlátai is. Mindaz, ami elfogadást igényel, mert megváltoztathatatlan, az szent a számomra. A hitem, a hazám, a szerelmem, a családom, az igazság, a nyelv, amin beszélek, a Föld, amin élünk, de a nemem is, ahogy születtem. És a halál is, amelyre hasonló, persze, némiképp borzongó csodálattal gondolok.

NÉVJEGY:

  • Veszprémben született, 1969. 12. 31-én.
  • Operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsorvezető
  • A veszprémi Lovassy Gimnáziumban érettségizett, majd a győri Zeneművészeti Főiskolán végzett mint magánénektanár és kamaraművész. A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 1997-ben vette át diplomáit mint operaénekes, énekművész és művésztanár. 
  • Cikkei 1998-tól jelennek meg különböző lapok hasábjain. Rádiós műsorvezetőként 1989-ben kezdett dolgozni a veszprémi Radio Jamben. 2001-től a Bartók Rádióban, 2007-től a Lánchíd Rádióban vezet műsort. Első televíziós megjelenése az MTV1991/92-es Mozart-vetélkedőjéhez kötődik. A HírTV 2002-es megalakulásától a csatorna műsorvezetője, szerkesztője.201011-ben a Duna TV vezérigazgatója, 2011-től a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, majd 2013-tól főigazgatója. 
  • Nős, négy gyermeke van.

Az interjút készítette: Antal-Ferencz Ildikó

*

Írjátok meg, kire lennétek kíváncsiak Körkérdés rovatunkban!

Körkérdés rovatunkban ugyanazt a 15 kérdést tesszük fel interjúalanyainknak, hogy lássuk és össze is tudjuk hasonlítani, miről mit gondolnak. Nem csak egyfajta véleményre vagyunk kíváncsiak, hanem éppen hogy nagyon sokfélére, ezért igyekszünk a társadalmi, politikai, kulturális élet széles spektrumáról megszólítani válaszadókat. Mivel a legkülönfélébb válaszokra számítunk, ezért a rovatban megjelenő vélemények nem feltétlenül fogják tükrözni a Férfiak Klubja álláspontját, de tulajdonosukról nagyon sokat elárulnak majd.

Írjátok meg itt hozzászólásban vagy az info@ferfiakklubja.hu e-mail címre, kire lennétek kíváncsiak új, Körkérdés című rovatunkban!

Küldés
Hozzászólások (0)
Nincsenek hozzászólások
A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (cookie-kal) gyűjt információkat. Ha nem engedélyezi őket, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat. További információk